یک داروی ضد سرطان رفتارهای شبیه به اوتیسم را در آزمایشات موش بهبود بخشید

یک داروی ضد سرطان رفتارهای شبیه به اوتیسم را در آزمایشات موش بهبود بخشید

هم رسان: یک تحقیق جدید در دانشگاه بوفالو نشان می دهد که یک داروی ضد سرطان تائید شده می تواند تا حد زیادی بر کمبود های اجتماعی مرتبط با اختلال طیف اوتیسم را تحت تاثیر قرار دهد. در حال حاضر این تاثیر تنها در مورد نمونه های حیوانی مورد مطالعه قرار گرفته است، اما این تحقیق امیدوارکننده می تواند مسیر را برای تولید یک داروی درمانی هموار کندکه به تقویت مهارت های ارتباطی و اجتماعی در افراد مبتلا به اوتیسم کمک می کند .

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از نیواطلس، این مطالعه جدید بر روی ژنی با نام Shank3 تمرکز کرده است. تحقیقات قبلی حاکی از این هستند که ارتباط زیادی بین اختلال و کمبود Shank3 و الگوهای رفتاری خارج از قاعده مرتبط با اوتیسم وجود دارد. دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که Shank3 نقش مهمی در ارتباطات عصبی ایفا می کنند و موش های دارای ژن Shank3 غیرفعال دستکاری شده رفتارهای اوتیسم مانند از جمله رفتارهای تکراری بی اختیار و یا اضطراب را از خود نشان می دهند.
این مطالعه جدید این موش های دارای کمبود Shank3 را با مقدار کمی از داروی رومیدپسین برای تنها سه روز درمان کردند و رومیدپسین یک داروی ضد سرطان تائید شده توسط FDA است که در چندین سال اخیر برای درمان لنفوم (سرطان غدد لنفاوی) تجویز می شود. پس از این درمان کوتاه مدت این موش ها بهبود های اجتماعی و رفتاری قابل توجهی برای مدت چند هفته از خود نشان دادند. این مدت تاثیر یک درمان مشابه در انسان پیشنهاد می کند که می تواند مدت زمان بیشتری طول بکشد، چرا که چند هفته در زندگی موش ها برابر با چندین سال در عمر انسان است.

سرپرست این تیم تحقیقاتی می گوید:”ما یک ترکیب مولکولی کوچک کشف کرده ایم که بدون ایجاد عوارض جانبی مشخصی تاثیرات عمیق و طولانی مدتی بر اختلالات اجتماعی اوتیسم مانند نشان می دهد، در حالیکه بسیاری از ترکیبات در حال استفاده برای درمان بیماری های روان شناختی هیچ تاثیری بر این نشانه های اصلی اوتیسم ندارند.”
این اولین مورد از تحقیقات نیست که نشان می دهند یک داروی سرطان می تواند Shank3 را مجددا فعال کند. در سال ۲۰۱۶ یک تیم تحقیقاتی از یک داروی ضد سرطان سینه با نام تاموکسیفن با تاثیرات مشابه در موش های دارای ژن Shank3 غیر فعال دستکاری شده استفاده کرد. این تحقیق همچنین تغییرات مثبتی را در رفتار حیوان از جمله کاهش اضطراب و بهبود مهارت های حرکتی نشان داد.
تحقیقات در حال افزایش در این زمینه هر روز ارتباطات بیشتری بین بیماری اوتیسم و سرطان را نشان می دهند. یان می گوید: “همپوشانی گسترده ژن های در معرض خطر اوتیسم و سرطان، که بسیاری از آنها عوامل بازسازی کروماتین هستند، از ایده استفاده از داروهای اپی ژنتیک استفاده شده در درمان سرطان به عنوان درمان های هدفمند برای اوتیسم حمایت می کنند.
این مطالعه جدید در مجله Nature Neuroscience به چاپ رسیده است.

نوشته یک داروی ضد سرطان رفتارهای شبیه به اوتیسم را در آزمایشات موش بهبود بخشید اولین بار در هم رسان پدیدار شد.

Powered by WPeMatico